ONTSTAAN WERKING AANBOD WIE ZIJN WIJ CONTACT


Brillenbus is een mobiele optiekzaak die tot bij u komt. Met behulp van professioneel materiaal en een rijke ervaring als gediplomeerde opticiens gaan we samen met u op zoek naar de ideale bril.


OOGMETING

Nauwkeurig opgemeten in uw eigen vertrouwde omgeving.
KEUZE MONTUUR

We presenteren u een mooie collectie monturen. Zowel voor dames als heren. Van klassiek tot modern.
LEVERING BRIL

Uw bril wordt op maat gemaakt. Daarna wordt deze door ons persoonlijk geleverd.

ONTSTAAN

Na het behalen van ons diploma opticien-optometrist hebben we de nodige ervaring opgedaan in verschillende optiekzaken. De vraag naar een mobile optiekzaak kwam dikwijls ter sprake. Om diensten te kunnen aanbieden aan mensen die niet in de mogelijkheid zijn of niet de tijd vinden om zelf naar een optiekzaak te gaan hebben we Brillenbus opgericht.

Sarah & Bram
Het Brillenbus team

WERKING

Er zijn nog steeds mensen die niet de geschikte bril dragen. Daar willen we graag verandering in brengen. Op een deskundige en gezellige manier helpen wij u bij de keuze voor een nieuwe bril, in het comfort van uw eigen omgeving.

Brillenbus is erkend door het RIZV zodat u terugbetaling kan krijgen van uw ziekenfonds indien u daarop recht heeft.

Wij werken op twee manieren: aan de hand van brillenmiddagen en op afspraak.

Wat houdt een brillenmiddag juist in?

Wij organiseren binnen uw woonzorgcentrum of dienstencentrum een gezellige en leuke middag waar mensen de kans krijgen om vragen te stellen en hun brillen te laten nakijken. Tijdens deze middag is er de mogelijkheid om de ogen te laten nakijken. Ook kleine herstellingen kunnen worden uitgevoerd. Wij zijn volledig uitgerust met professioneel materiaal en presenteren een mooie collectie monturen geschikt voor zowel dames als heren. Tijdens deze middag is het ook mogelijk om een nieuwe bril en/of glazen te bestellen. Het bijwonen van een brillenmiddag is gratis en vrijblijvend. Er is geen aankoopverplichting en er worden ook geen verplaatsingskosten aangerekend.


Wat als u enkel een afspraak wenst?

Wij komen graag bij u thuis langs. U kan een afspraak maken omwille van verschillende reden, zoals het opmeten van de ogen, de aankoop van een nieuwe bril of de aankoop van glazen. U kan altijd vrijblijvend contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen hebt. De contactgegevens vindt u onderaan op deze website.

AANBOD

Uit onze ruime collectie monturen, van klassiek tot hedendaags, zoeken we precies dat model uit dat mooi bij uw persoonlijkheid en stijl past.
Onze glazen zijn van de hoogste kwaliteit. We werken hiervoor samen met een Belgische glasfabrikant die de montages met grote zorg in eigen atelier doet.
Gezien we een mobiele service zijn en dus geen duur winkelpand nodig hebben, kunnen wij zowel glazen als monturen bovendien aanbieden aan scherpe prijzen.

Klik hier voor onze informatiebrochure

WIE ZIJN WIJSarah De Raedt
opticien, optometrist en contactlenzenspecialist sinds 2008.

+32 486 425 676
sarah@brillenbus.be

Bram Peeters
opticien, optometrist en contactlenzenspecialist sinds 2008.

+32 497 54 55 46
bram@brillenbus.beCONTACT

Voor informatie of een vrijblijvende afspraak kan U contact opnemen per email of telefoon.
Brillenbus BV, Gillès de Pélichylei 115, 2970 's Gravenwezel , info@brillenbus.be

Privacyverklaring

Brillenbus verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Brillenbus verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie). Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Brillenbus deelt geen persoonsgegevens van klanten met derden. De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@brillenbus.be. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

© 2020 Brillenbus, BE ‭0578929355‬